Home2018-11-27T14:15:36+00:00

Ik ondersteun mensen die zorgen voor een persoon met dementie zodat ze kunnen blijven zorgen zonder er onderdoor te gaan.

MANTELZORG

COACHING

DEMENTIE

Hoe kan je (blijven) zorgen voor een persoon met dementie?

Zorgen voor een persoon met dementie is mooi, je weet waarom je het doet, voor wie je het doet, maar als de realiteit je inhaalt kan het best heel zwaar worden. Dan kan je bij mij aankloppen voor ondersteuning.

  • Als de diagnose dementie dan echt valt en je vraagt je af wat nu
  • Als je het beu bent telkens hetzelfde verhaal te horen
  • Als je zonder energie moet zorgen
  • Als de vragen rond de toekomst zich opstapelen
  • Als de persoon met dementie grensoverschrijdend gedrag toont en je schaamt je om op stap te gaan
  • Als onuitgesproken spanningen het zorgen in de weg staan

Sommige herinneringen zijn zo licht, dat de tijd ze door zijn vingers laat glippen.
Maar soms komt er zomaar één aangewaaid.
Uit het niets.

– Toon Tellegen

Ik laat je ervaren hoe het is om het beest dementie in je hoofd te hebben aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen, waardoor je je makkelijker kan verplaatsen in zijn of haar leefwereld. Begrip naar de andere toe is zo belangrijk om op elkaar te kunnen inspelen.

Hij of zij is niet dement, hij heeft dementie. De ziekte bepaalt niet wie je bent.

Ik help je zodat jij kan blijven zorgen zonder er onderdoor te gaan. Je kan van mij ook steun verwachten in het zoeken naar oplossingen met familie en hoe je je eigen grenzen stelt.

Het gaat niet vanzelf, absoluut niet, het is een verhaal van vallen en opstaan. Uiteindelijk ook een verhaal van afscheid, telkens opnieuw in kleine en grote dingen. Laat je daarin ondersteunen, zodat jij kan blijven zorgen.

Meer info